Professionalwebhosting.nl sponsort veel doelgroepen

Bij professionalwebhosting.nl staat MVO ( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ) hoog in het vaandel en daarom steunen wij veel goede doelen.

Professionalwebhosting.nl ondersteunt goede doelen welke voornamelijk gericht zijn op kwesties die in Nederland spelen en opgezet zijn door o.a. particulieren of andere partijen die het zonder subsidies moeten redden.

Dit kan bijv. zijn een actie voor een dringende operatie of een op te zetten project voor hulp aan medemensen of dieren, kortom, als het maatschappelijke steun behoeft dan kijken wij graag op welke manier een steentje bijgedragen kan worden.

Met creativiteit en samenwerking kan een hoop bereikt worden!

Neem dan ook gerust contact met ons op om uw goede doel voor te leggen en te zien of wij u kunnen ondersteunen.