Veelgestelde vragen over Administratie en facturatie

ProfessionalWebhosting.nl respecteert uw privacy! Wanneer u een bestelling plaatst zal de verzamelde persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandelt worden. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het administratiesysteem van ProBEA Nederland waar ProfessionalWebhosting.nl onderdeel van is. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en om U een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. Nimmer, uitgezonderd wettelijk bevoegde opsporingsambtenaars, zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden. Op aanvraag zullen wij onze klanten alle informatie die we over hen bewaren toesturen.
ProfessionalWebhosting.nl verzend uw factuur naar uw e-mailadres welke u heeft opgegeven bij uw bestelling, u ontvangt geen factuur per post. Indien u een e-mailadres gebruikt van Hotmail, Live, of ander freemail provider dan kan het zijn dat uw factuur is ontvangen in het mapje "Ongewenste mail". Als u dit in de toekomst wilt voorkomen verander dan de instellingen van u email en geef aan dat u emails die u ontvangt van ProfessionalWebhosting.nl en info@probea.nl gewoon wenst te ontvangen en niet in het mapje "Ongewenste mail" geplaatst moet worden. Indien u geen e-mail met uw factuur heeft ontvangen neem dan z.s.m. contact met ons op zodat u onnodige incassokosten kunt voorkomen. Klik hier voor onze contactgegevens!
U ontvangt de factuur als bijlage in uw email in PDF file. Indien u deze bijlage niet kunt openen dan heeft u mogelijk geen Adobe Reader op uw computer geïnstalleerd. Ga naar : http://www.adobe-reader.nl/ en download gratis Adobe Reader. Deze software is absoluut 100% veilig!
U kunt uw factuur betalen per bankoverschrijving, Paypal en met uw creditcard. Voor vragen kunt u altijd even contact met ons opnemen. Klik hier voor onze contactgegevens.
Het kan voorkomen dat u wegens omstandigheden uw betalingsverplichting tijdelijk niet kunt nakomen. In dat geval raden wij u aan z.s.m. contact met ons op te nemen zodat u onnodige incassokosten kunt voorkomen. Samen met u zal dan worden gekeken naar een passende oplossing. Klik hier voor onze contactgegevens.
Maandelijkse tarieven worden per jaar gefactureerd. Indien het jaarlijks totaal te betalen bedrag hoger is dan Euro 250,00 kunt u op verzoek ook per maand betalen. Neem voor meer informatie even contact met ons op. Eenmalige kosten dienen altijd per direct te worden voldaan. Klik hier voor onze contactgegevens.
BTW staat voor: Belasting Toegevoegde Waarden. Ieder die iets koopt of een betalende dienst afneemt moet over het totaal te betalen bedrag BTW betalen. Het percentage is afhankelijk van wat de overheid op dit moment heeft vastgesteld. Nederlandse bedrijven met een geldig BTWnummer kunnen de BTW weer terug vorderen van de belastingdienst.
Ja alle tarieven op onze website zijn exclusief BTW.
Nederlandse bedrijven die diensten leveren aan Belgische bedrijven zal de BTW worden verlegd. U dient wel in het bezit te zijn van een geldig BTWnummer. Bij u zal dus geen BTW in rekening worden gebracht.
Nederlandse bedrijven die diensten leveren aan Belgische particulieren en Belgische bedrijven zonder een geldig BTW nummer moeten tot een orderbedrag van € 35.000 wel BTW in rekening brengen. Boven het order bedrag van € 35.000 zal de BTW worden verlegd.
De minimale contractsduur voor domeinnamen en webhosting is 1 vol jaar. Als u bijvoorbeeld een webhostingspakket en domeinnaam op 22-maart 2017 heeft besteld dan loopt uw contract tot 22 maart 2017.
Indien wij uiterlijk 3 maanden voor het einde van uw contract geen opzegformulier hebben ontvangen dan gaan wij er vanuit dat u uw contract wenst te verlengen en ontvangt u een nieuwe factuur voor het komende jaar. Gezien het feit dat wij kosten moeten maken om uw contract te kunnen voortzetten kunt u binnen 3 maanden voor het einde van uw contract wel opzeggen maar dient u wel voor het nieuwe jaar te betalen. Indien u uw contract wenst op te zeggen dan kunt u links in het menu onder "Download documenten" het opzegformulier downloaden.
Perl is een tool. Een gereedschap dat wordt bediend met een krachtige programmeertaal, en dat daarom gemakkelijk voor ‘gewoon een’ programmeertaal kan worden aangezien. Maar Perl is meer. Ga naar http://www.perlsupport.nl/ voor meer informatie.
Indien u uw contract heeft opgezegd dan komt uw domeinnaam weer vrij voor registratie. Iedereen kan dus uw oude domeinnaam weer registreren.
Als u iets heeft besteld dan weet u dat u de kosten hiervan moet betalen. Toch kan het voorkomen dat u wegens omstandigheden tijdelijk uw betalingsverplichting niet kunt nakomen en daarom stellen wij ons zeer coulant op.

Incassoprocedure:

Nadat een factuur per e-mail is verzonden dient u deze binnen de betalingstermijn te voldoen. Indien u wegens omstandigheden tijdelijk niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen dan doet u er goed aan even contact met ons op te nemen. Nadat een factuur niet tijdig is voldaan ontvangt u per e-mail een betalingsherinnering waar u vriendelijk wordt verzocht uw betalingsverplichting na te komen. Indien u wegens omstandigheden tijdelijk niet uw betalingsverplichting kunt nakomen dan verzoeken wij u zsm contact met ons op te nemen zodat u onnodige incassokosten kunt voorkomen. Samen met u zal dan worden gekeken naar een passende oplossing. Nadat u na de eerste betalingsherinnering uw betalingsverplichting niet bent nagekomen en u geen contact met ons heeft opgenomen zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Indien er geen telefonisch contact mogelijk is of geen betalingsregeling getroffen is ontvangt u een tweede betalingsherinnering. U wordt dan nogmaals vriendelijk maar wel dringend verzocht uw betalingsverplichting na te komen of zsm contact met ons op te nemen voor een eventuele betalingsregeling. Nadat u na de tweede betalingsherinnering nog steeds niet uw betalingsverplichting bent nagekomen of geen betalingsregeling bent aangegaan dan wordt u aangemerkt als wanbetaler waar de volgende consequenties aan verbonden zijn:
- Uw domeinnaam en webhostingspakket zullen tijdelijk buiten werking worden gesteld totdat alle openstaande rekeningen zijn voldaan.
- Vanaf de factuurdatum tot de dag van betaling dient u 2% rente per maand betalen.
- Nieuwe bestellingen zullen worden opgeschort totdat alle openstaande rekeningen zijn voldaan. Wij zullen u nog eenmaal telefonisch benaderen en u een derde en tevens laatste betalingsherinnering per e-mail en per post verzenden. Hier wordt u voor de laatste keer de gelegenheid gegeven uw betalingsverplichting na te komen of een betalingsregeling aan te gaan. Indien wederom betaling of een betalingsregeling uitblijft zal uw dossier worden overgedragen aan een Gerechtsdeurwaarder.

Wij gaan er vanuit dat u het niet zo ver laat komen.